I centrala Stenungsund och kring E6 har det varit många olyckor under 2017. FOTO: Kristian Johansson

Ökning av olyckor på vägarna

Efter några år av minskning ökade antalet trafikolyckor igen under 2017 i STO-området.

– Det är E6:an som är det stora problemområdet för oss, säger Carl-Ian Bissmark, chef på Södra Bohusläns räddningstjänstförbund.

Sedan 2012 har det varit en nedåtgående trend i antalet trafikolyckor på Tjörn, Orust och Stenungsund. 2016 var antalet olyckor rapporterade till Transportstyrelsen 190. 2017 har det ökat till 217, enligt Transportstyrelsens siffror, som bygger på uppgifter från polis och akutsjukvård.

Inte lyckats så bra

– Vi har som ett mål att minska antalet olyckor. Vi har inte lyckats så bra i Stenungsund och på E6, men på Tjörn har det minskat, säger Carl-Ian Bissmark, som har Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet i sitt område, men inte Orust.

Att trafikolyckorna har minskat på Tjörn tror han har att göra med fartkameror och rondell vid Wallhamn.

– Det är nästan inga olyckor på Wallhamnsrakan längre. Fartkameror räddar faktiskt liv. Med den nya rondellen också så har man byggt bort många olycksrisker.

E6:an värst drabbad

I Stenungsund finns flera olycksdrabbade platser, mest på och kring E6:an.

– Huvudproblemet är att folk ligger för nära och kör in i varandra. Sedan är det många som har för hög hastighet och åker ut i terrängen. Till exempel vid Spekerödsavfarten. Om du kommer från Göteborg och kör av där så lutar den kurvan utåt istället för inåt. Det är svårt för lastbilarna, som kan hamna ute i terrängen där. Lastbilarna får också problem i backarna innan Ödsmålsbron så fort det kommer snö.

Ett ställe som är olycksdrabbat är järnvägsövergången vid Nösnäs.

– För de som kommer söderifrån och ska in i samhället är det stopplikt där, men det är det inte alla som tänker på, eller så kör de för fort.

Lindrigt på Tjörnbron

Hela sträckan från Stenungsund över Stenungsön och Tjörnbroarna är olycksdrabbade.

– Men det är oftast kökrockar som är väldigt lindriga. Gubbarna går ur bilarna, är lite arga en stund och sedan är det klart med det, säger Carl-Ian Bissmark.

Hur ska man få ner antalet olyckor?

– Jag tycker man ska införa vinterdäckstvång för lastbilar, det har de inte nu. Sedan måste man få fler att förstå att det är 110 som gäller, inte 120, och man måste hålla avstånd. Den nya lagen om mobiltelefoner (skärpning från första februari att man inte får ha mobil i handen när man kör) tror jag kommer göra mycket nytta.

Fler olyckor på Orust

På Orust har antalet olyckor ökat något jämfört med 2016.

– Sett till utgången av olyckorna har det nog varit ett bättre år. Jag tror inte att någon har omkommit på plats, inte vad jag minns i alla fall, säger Marcus Larsson, chef räddningstjänsten på Orust.

Även han hoppas att mobilförbudet ska ha en positiv effekt.

– Men många gånger, till exempel när det är viltolyckor, är det inte mycket man kan göra. Rådet är att vara ute i god tid och kör enligt förhållandena, säger Marcus Larsson.

Kristian Johansson

Relaterade artiklar
Fler artiklar