”Okunskap är problemet”

Marita Tenghede från Varekil har Addisons sjukdom. Det innebär att hennes binjurar har slutat fungera och att hon tvingas medicinera…