• Rossö Båthamnsförening är en friluftsfrämjande ekonomisk förening som äger, utvecklar, underhåller och driver Rossö båthamn. Foto privat

  Oljespill vid Rossö båthamn

  Olja har läckt ut, dessutom saknas rutiner för hur farligt avfall ska hanteras. Nu måste föreningen som driver båthamnen åtgärda.

  Vid Rossö båthamnsförenings spolplatta tas 30-50 båtar i upp och tvättas varje år. På platsen finns sedan 2014 en stor spolplatta med inbyggd, rensbar ränna. Reningsanordningen består av en slamavskiljare samt en reningsanläggning med filter som är placerad i en frostfri container.

  Då kommunens miljöenhet besökte platsen framkom det att det fanns spill av olja på platsen. Oljan hittades under golvgallret i miljöstationen. Dessutom påpekades brister vid avfallshanteringen. Farligt avfall och hushållssopor omhändertogs inte på rätt sätt. Nu måste föreningen rätta till bristerna. Föreningen måste meddela miljö och byggnadsförvaltningen hur de ska sköta och underhålla spolplattan och reningsanläggningen. Skyltar måste sättas upp var hushållsavfall och farligt avfall ska hanteras. Alla typer av farligt avfall ska journalföras och bristerna vid miljöstationen ska åtgärdas. Dessutom ska vattenprover tas av utgående vatten från reningsanläggningen.

  – Det är vanligt med markföroreningar vid båtuppställningsplatser. För att undvika kostnader för framtida marksanering bör marken skyddas under båtarna vid till exempel målning och skrapning, framför Sanna Olsson, miljöinspektör.

  Jan-Ove Andersson, ordförande i båthamnsföreningen, är medveten om åtgärderna. Han framhåller att föreningen gör allt för att rätta till problemet och arbetar med att åtgärda de saker kommunen pekat på. Ett bättre golv ska byggas vid miljöstationen, föreningen väntar på att hantverkare ska komma inom det närmsta.

  – Oljan som hittades i miljöstationen fanns där innan jag tillträdde som ordförande. Det är åtminstone tio år sedan. Jag lovar att ingen olja har kommit ut i havet eller i området. Vi följer givetvis alla lagar och regler som finns och kommer återkoppla till kommunens miljöenhet så fort vi fått vårt nya golv på plats.

  Erika Olofsson

  0303-728229

  erika.olofsson@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar