Om traktorer – kapitel två

Jo alltså, detta med traktorer. Jag stod med häpna ögon och betraktade den grå sak som hade kommit till gården….