Omsorgen behöver tillskott på 11,5 miljoner

Pengarna räcker inte till för omsorgen. Nu behöver ytterligare drygt 11 miljoner skjutas till, pengar som tas från investeringskassan. Omsorgen…