Omsorgschefer fick vaccin före vårdpersonalen

Förtroendet för arbetsgivaren brister, menar Kommunal.