Omsorgspersonal mest skadedrabbad

Det är inom omsorgen som flest tillbud bland de anställda finns. Överansträngning, hot och våld och psykisk överbelastning hör till…