Omställning ur lokalt perspektiv

Klimatförändringen som pågår världen över gör att vi människor behöver ställa om vårt sätt att leva, är forskare eniga om….