Ställer till en scen för sista gången

I många år har Tjörns ungdomar kunnat visa upp sina talanger på Öppen scen som lockat stor publik till Häggvallskolan….