”Ordet osmart syftar på livsmedlet”

Osmart syftar inte på barnen utan på klimatpåverkan. Det understryker kostchef Charlotte Odhe som tycker att det är mycket olyckligt…