Jan W Kjellberg

Ordförande förföljd av äggkastande ungdomar

Flera gånger har Jan W Kjellbergs hus utsatts för äggkastning, senast nu i helgen. Han känner sig otrygg i sitt hem och vill få stopp på förföljelsen mot hans hem.

Mopedgäng i Svanesund skapar oro i samhället. Nu ryter ordföranden i Föreningen Svanesund ifrån och vill få stopp på buskörningen. Jan W Kjellberg drar sig inte för att säga ifrån och det har lett till att han personligen utsatts för ungdomarnas bus.

– Två kvällar i rad fredagen har ett antal ungdomar smugit sig fram i mörkret till fastigheten på återvändsgatan Ängslyckevägen där jag bor och båda dagarna kastat ett stort antal ägg mot fasaden. Tidigare har ungdomarna kastat ägg på parkerade bilar på tomten och även vräkt ut tomburkar och skräp på tomten och på bilarna.

Kan är övertygad om att det är hans agerande mot ungdomsgängen som gör att han blivit personligen utsatt. Han har vid flertalet tillfällen sagt till ungdomarna som samlats vid badplatsen att de ska plocka upp efter sig och han har bett dem att sluta upp med buskörningen i samhället.

– Ungdomarna har haft ett antal tillställningar vid stranden, en strand som Föreningen Svanesund sköter om. Jag har varit nere på stranden och pratat med ungdomarna, de har svarat med att kasta in skärp i min trädgård.

Han har i föreningens informationsbrev bett föräldrar till ungdomar i samhället att hålla ett extra öga på dem. Jan har personligen varit i kontakt med föräldrar till de ungdomar han tror vara orsaken till äggkastning och buskörning i samhället.

– Jag tror inte föräldrarna vet vad deras ungdomar gör på kvällarna. Vi har tidigare haft stora problem med EPA-traktorer i samhället. Nu är det istället mopedgäng som kör kvällar och nätter. De kör fort och många gånger oförsiktigt.

Jan säger sig veta vilka ungdomar det är som utför busstrecken. Flera av dem skryter i skolan om vad de gjort under kvällen. Det är enligt Jan väl känt vilka ungdomar som under en längre tid orsakat problemen i samhället.

– Om det finns någon ryggrad i dagens ungdom borde man gå samman och rapportera till någon vuxen person vad man vet och vad man hört, så att inte alla ungdomar får denna tråkiga stämpel om kriminella tilltag påsatt.

Han känner sig inte längre trygg i sitt hus, utan känner sig hotad av ungdomarna. Det, bara för att han vågar säga ifrån.

– Den senaste äggkastningen är ingen spontan handling av ungdomskaraktär utan en planlagd åtgärd för att hota och skrämma mig och därmed även andra vuxna. Det är inte bara mitt hus som utsatts för äggning, flera hus samhället har blivit vandaliserade.

Ordföranden känner sig både hotad och förföljd. Han är orolig för vad som händer nästa gång.

– Det är svårt att känna sig trygg i det egna hemmet. De nattliga räderna innebär omfattande nattarbete för att rensa fasaden från ägg som annars bränner fast och endast kan borttagas med starka kemikalier som på sikt även påverkar husmaterialet.

Jan har en gång tidigare polisanmält ungdomarnas framfarter i samhället. Helgens äggkastning på det egna huset har även det polisanmälts.

– Det är ett stort problem i Svanesund med alla ungdomar som hänger ute i samhället om kvällarna. Att detta nu exalterat till rena personangrepp är inte acceptabelt.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar