Oro för räddningstjänstens verksamhet på Tjörn

En bantad räddningstjänst med bara en station i Kållekärr. Och brandmän som kör omkring i 30 år gamla utryckningsfordon. Är…