”Oroväckande fynd” i Stenungsund

Skolelever har hittat en ung blåskrabba i Stenungsund. Det är en asiatisk krabba som kan komma att konkurrera ut de vanliga strandkrabborna om den lyckas etablera sig här.

Elever från Orust, Kungälv och Stenungsund har ingått i ett projekt där man har letat efter invasiva arter i vattnen här omkring. Nu har man hittat ett ovälkommet fynd vid segelklubben i Stenungsund. Det var en klass med nyanlända elever från Stenungskolan som var ute med sin lärare den första juni i år och gjorde liknande övningar som de som ingår i projektet. Där ingår bland annat att fiska och kartlägga krabbor.

– De tyckte det var jätteroligt och fiskade med händerna. Så kom min elev Mahdi med en som jag såg att den var annorlunda, så jag tog med den till de ansvariga för projektet. Det blev stor uppståndelse! De såg direkt att det kunde vara blåskrabba och tog med den för DNA-test, säger Victoria Nyrén som är NO-lärare på Stenungskolan.

Mahdi Rezai var den som hittade krabban.

– Jag bara tog den med handen. Det känns jätteroligt att jag hittade den ovanliga krabban.

Testerna visade mycket riktigt att det rörde sig om blåskrabba.

– Det är en blåskrabba som är mindre än dem man har hittat tidigare. Alla blåskrabbor man har hittat förut har varit vuxna. Nu är vi rädda att det här tyder på att de har förökat sig i svenska vatten och har etablerat sig här, säger Beatrice Alenius, marinbiolog på länsstyrelsen.

Det är dock inte säkert att blåskrabban har etablerat sig här.

– Vi hoppas att den har kommit hit med ström eller med barlastvatten, säger Beatrice Alenius.

Blåskrabban hör ursprungligen hemma i området Japan, Kina och Korea, men finns nu också längs Frankrikes och Hollands kuster.

Vad är problemet med blåskrabban?

– Det kan hända att den kommer att konkurrera ut våra vanliga strandkrabbor, de små krabborna som barn brukar fiska på sommaren. Blåskrabban har lite större aptit och är lite större än dem. Strandkrabborna har ju inget kommersiellt värde, men har en stor funktion i våra vatten, säger Beatrice Alenius.

Matz Berggren är forskare på Kristineberg i Fiskebäckskil. Han uppmanar alla som ser en ovanlig krabba att kontakta honom.

– Vi vill testa hur de trivs i våra vatten och hur de påverkar vår strandkrabba. Trivs de kan de bli väldigt många. De kan reproducera sig fyra, fem gånger på en säsong och bli runt hundra krabbor per kvadratmeter. De äter det mesta och hela tiden, säger han.

– Hittar man en blåskrabba hör man av sig till mig så kommer jag eller en kollega och hämtar den. Kan man av någon anledning inte göra det så ska man krossa den, så man inte släpper i den i havet igen.

Kristian Johansson

Lotta Hohner

Såhär känner du igen en blåskrabba

Ryggskölden är fyrkantig, jämfört med den vanliga strandkrabban, som är sexkantig.

Benen är tvärrandade, medan strandkrabban har enhetlig färg.

Relaterade artiklar
Fler artiklar