Orust är bäst på att servera svenskt

Orust kommun är bäst i länet på att servera svensk mat vid skolor och boende. Kommunen är dessutom i topp då det gäller andel ekologisk mat.

Orust är bäst i länet på att servera svenska råvaror i skolor och boenden. Det slår Länsstyrelsen fast efter en jämförelse med de 49 kommunerna i länet. Några gånger om året så skickar Länsstyrelsen ut en efterfrågan om andelen svenskt och ekologiskt till samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. Frågor ställs bland annat hur stor andel av den köttråvara som köps in som är svensk, och hur mycket av de totala inköpen som är ekologiska. Här ligger Orust i topp. 100 procent av allt oberett kött är svenskt, all kyckling som köps in är svensk och all mjölk är svensk.

– Vi köper vårt nötkött från Gröna Gårdar och mejeriprodukterna från Skåne mejerier. Då det gäller kyckling är det svårt att få tag på svensk råvara, det kostar mer men vi tycker det är viktigt med bra mat. Våra kockar ska ha bra varor att arbeta med, säger Charlotte Odhe, kostchef i Orust kommun.

Genomsnittet i riket visar att kommunerna köper in cirka 90 % svenskt kött och 98 % svenska mejerivaror.

Orust kommun har som mål att på̊ sikt följa och uppfylla regeringens inriktning och mål avseende andelen ekologiskt producerade livsmedel i offentlig sektor. Det vill säga att merparten av de totala inköpen av livsmedel i Orust kommun skall avse ekologiskt producerade livsmedel. Orust kommun ligger högt jämfört med övriga kommuner i landet. 37 % av maten som serveras är ekologisk, genomsnittet i riket är 27 procent.

Charlotte Odhe framhåller att Orust kommun har ett mål att öka andelen ekologisk mat inom hela sin verksamhet. Bra råvaror i fokus tillsammans med duktig personal ska ge mersmak. Det är fattat ett politiskt beslut i kommunen att maten inom omsorg och skola ska lagas av utbildad personal.

–Målet är givetvis att öka andelen ekologisk mat. Alla kostchefer i landet har gemensamt fattat beslutet om målet om 50 % ekologisk mat år 2020 i landet. Vi har i kommunen som mål att ha nått 50 % redan 2019. Vi är på god väg dit.

Kommunen har prisats av Skolmatsakademin för sin satsning på lokalt producerade råvaror. Kostenheten inom kommunen har fått diplom från EKO-matsligan för att kommunen kommit över 30 % i inköp av ekologiska livsmedel. Kostenheten lagar maten till alla kommunala skolor, förskolor och boende.

– Det är en milstolpe för oss och vi är väldigt stolta över att vi har nått målet för EKO-matsligan. Våra kök gör ett fantastiskt jobb och vi fortsätter arbetet med att öka den ekologiska delen av våra inköp.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se