Orust går emot regeringsbeslut om hemtjänst

Ett fortsatt nej. Orust väljer att stå fast vid det tidigare beslutet att neka sommargäster hemtjänst under vistelsen i kommunen….