Arkivfoto

Orust har lägst andel arbetslösa unga i länet

Orust har lägst andel arbetslösa unga i länet efter en minskning jämfört med samma period förra året. Även Tjörn utmärker sig positivt visar siffror från arbetsförmedlingen.

På Orust har arbetslösheten bland unga mellan 18 och 24 år minskat med 2,2 procentenheter om man jämför siffrorna för oktober i år med förra året. Totalt var det i oktober i år 3,3 procent i den gruppen som var inskrivna på arbetsförmedlingen och det är den lägsta siffran i länet.

Även på Tjörn har arbetslösheten bland unga minskat med 1,2 procentenheter och landar på totalt 3,5 procent vilket också tillhör de bästa resultaten i länet. I Stenungsund var motsvarande andel i oktober i år 4,9 procent, en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med året innan.

Det innebär att alla STO-kommuner har en lägre andel än motsvarande siffra i landet (10,4 procent) och i länet (8,2 procent), men även där är trenden positiv och nedåtgående jämfört med samma tid förra året.

Ser man på den totala arbetslösheten bland de inskrivna från 16 år till 64 år ligger STO-kommunerna bra till även där. Bäst i länet är Öckerö med 2,1 procent i oktober i år. Bäst i STO är Tjörn med 2,7 procent, medan Orust ligger på 3,6 procent och Stenungsund på 3,4 procent. Det är en bra bit rikssiffran på 7,4 procent.

Totalt sett är arbetslösheten i länet högre bland män än bland kvinnor, men antalet inskrivna kvinnor på arbetsförmedlingen har ökat med 0,2 procent medan den minskat med 6,9 procent bland männen. Största ökningen har skett bland utomeuropeiska kvinnor där antalet ökat med 9,9 procent hos Arbetsförmedlingen. För utomeuropeiska män är ökningen blott 0,2 procent.

– Nyanlända kvinnor har generellt svårare att få fäste på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser flera orsaker till det. Bland annat utbildningsnivå och avsaknad av efterfrågad yrkeserfarenhet, säger Eva Lindh Pernheim, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland, i ett pressmeddelande.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar