Orust har lärt sig att förenkla

Ett bra företagsklimat bidrar till sysselsättning och att det i sin tur skapar resurser till välfärden. Förenkla – helt enkelt förklarar hur kommunens anställda jobbar bäst för att hjälpa företagen att växa och skapa flera arbetstillfällen.

Nu har politiker och tjänstemän lärt sig hur de ska göra för att förenkla. I tisdags började fyra kommuner i Fyrbodal en gemensam utbildning i Förenkla helt enkelt. Representanter från Orust kommun fick tillsammans med politiker och tjänstemän från andra kommuner ta del av en rad intressanta föreläsningar om service, attityder och bemötande.

Flera undersökningar av det lokala företagsklimatet visar att företagen önskar förbättringar i kommunens bemötande, information och regeltillämpning. Därför startas nu utbildningen Förenkla – helt enkelt, där Orusts politiker, chefer och anställda med företagskontakter drillas i företagandets villkor. Målet är att kommunens medarbetare ska förstå sin egen roll i arbetet med att hjälpa företag att växa. Orust kommun har framgångsrika företag, men det finns företagare som uppfattar kommunen som en otydlig och byråkratisk motpart.

Det låg förväntan och spänning i luften när dörrarna till Quality Hotel i Vänersborg öppnades under tisdagen. Kommunstyrelsens ordförande i de fyra kommunerna öppnade dagen genom att berätta om syftet och ambitionen att höja företagsklimatet genom att delta i utbildningen. De poängterade att ett bra företagsklimat bidrar till sysselsättning och att det i sin tur skapar resurser till välfärden. Ett resultat av utbildningen Förenkla Helt Enkelt är att kommunerna kommer att ha arbetat fram lokala handlingsplaner som ska leda till interna förbättringar som märks externt.

Förenkla – helt enkelt förklarar hur kommunens anställda jobbar bäst för att hjälpa företagen att växa och skapa flera arbetstillfällen.

Kursplanen innehåller områden som bemötande, upphandling, myndighetsutövning och kompetensförsörjning. Kommunens tjänstemän får också möjlighet att möta näringslivet och diskutera praktiska lösningar på vardagsproblem. Sedan starten 2010 har över 110 kommuner genomfört Förenkla – helt enkelt.

– Vi kommer att bistå kommunerna med stöd för att hjälpa dem att förverkliga planerna. Allt ifrån att rigga kurser och utbildningar och hjälpa dem att hitta duktiga experter inom de förbättringsområden de pekar ut, säger Anna Lärk Ståhlberg, näringslivsutvecklare på Fyrbodals kommunalförbund.

Satsningen på ett bättre företagsklimat finansieras av kommunerna, Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se