Orust + Tjörn kan bli sant

Slå ihop Orust kommun med Tjörn. Det är enda sättet att klara framtiden, enligt Orustliberalerna. (S) och (M) är inte främmande för att diskutera frågan.

– Det är bra att frågan väcks, säger kommunalrådet Kerstin Gadde (S).

För en tid sedan lade Liberalerna i Orust kommun en motion som i korthet går ut på att tillsätta en utredning som syftar till en sammanslagning med någon annan kommun.

Enligt Veronica Almroth, gruppledare för (L), kommer hennes parti att driva fråga i kommande valrörelse.

– Vi vill ha en utredning som ger svar på hur vi ska gå till väga och föra en dialog med andra kommuner. Vi är öppna för hur den processen ska gå till, säger hon.

Vill hålla i taktpinnen

Närmast tillhands, påpekar Almroth, är ett konkret närmande till Tjörns kommun.

– Majoriteten av invånarna på Orust är inriktade söderut, mot Tjörn och Stenungsund. Öarna Tjörn och Orust har många liknande problem som livsviktiga brofrågor, vatten och avlopp, strandfrågor och kollektivtrafiken.

Tyck till: Bör Orust och Tjörn slås ihop?

Veronica Almroth tycker att det är viktigt att frågan om ett kommunalt samgående väcks underifrån.

– Det är bara en tidsfråga innan de centrala beslutsfattarna kommer med tvingande förslag som syftar till att skapa större kommuner. Så har centralmakten gjort i exempelvis Danmark. Som jag ser det är det bättre att vi på lokal nivå tänker helt nytt och håller i taktpinnen.

Skapar starka känslor

Samverkan mellan STO-kommunerna har förekommit i många år, bland annat inom ämnena sophantering och turism.

– Men samverkan är inte likställt med samarbete eller sammanslagning. Om vi ska förmå möta framtidens krav från invånarna och kunna rekrytera goda chefer och duktiga anställda krävs mer än samverkan, säger Veronica Almroth.

Hon är fullt medveten om att en kommunsammanslagning skapar starka känslor.

-Men det handlar inte om att inte om att utplåna Orust identitet, även om det är lite väl mycket bytänkande över kommunpolitiken i dag.

Vill samarbeta söderut

Kerstin Gadde (S), kommunstyrelsens ordförande, välkomnar Liberalernas förslag.

– Det är bra att frågan väcks, allt tyder på att vi i framtiden får större kommuner. Men vi äger inte ärendet lokalt, det är regering och riksdag som beslutar, säger hon.

Gadde vill i nuläget inte lägga pengar på en lokal utredning men är gärna med på att inleda samtal om utökat samarbete med grannkommunerna.

– Visst är det möjligt att diskutera med Uddevalla och Lysekil, men jag föredrar samarbete söderut, med Tjörn och/eller Stenungsund.

Många små steg

Kommunstyrelsens vice ordförande, Hans Pettersson (M), tycker tanken med ett närmande till Tjörn är god.

– Men en kommunsammanslagning är ingen kvick-fix i sig. I dagsläget är det lite tidigt med en utredning, säger han och fortsätter:

– Jag tycker vi ska börja med att se vilka kommunala ansvarsområden som vi kan samarbeta kring. Där är bygg- och miljöfrågor och kultur givna ämnen. Om vi får acceptans från medborgarna kan vi sedan gå vidare med en sammanslagning i steg två eller tre. Det är bättre med många små steg i ett högt tempo än ett jättekliv som riskerar att bli dåligt.

Dag Fransson