Orust värdar för stor utbildning

I veckan träffades 80 modersmålslärare i Svanesund för en gemensam utbildning. Antalet elever med modersmål blir fler i skolorna i regionen.

Lena Hermansson är chef för modersmål och nyanlända. Hon arrangerade den stora träffen i Svanesund där lärare fick utbildning och chans att möta lärare från andra kommuner

Vad kommer det sig att alla modersmålslärare träffas? 

– Varje år samlas modersmålslärare från kommunerna inom Göteborgsregionen för gemensam kompetensutveckling. Alla lärare, oavsett ämne, har behov av kontinuerlig fortbildning, att ta del av aktuell forskning och utbyta erfarenheter med kollegor. Att träffa kollegor från andra kommuner har ett speciellt värde för modersmålslärare som kanske inte har så många kollegor i den egna kommunen.

 Är det första gången Orust är värd för träffen? 

– Ja, tidigare har vi varit på besök hos andra kommuner.  

Vad hände under dagen?

– 80 modersmålslärare från Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund och Tjörn träffades på Ängås skola i veckan. Dagen innehöll föreläsning i aulan och kollegiala samtal i grupp på temat Språketsbetydelse för skolframgång. Lärande och tänkande sker och utvecklas med hjälp av språket och den som har möjlighet att utveckla modersmålet parallellt med svenska har större möjligheter attlyckas i skolans olika ämnen.

Hur många elever i skolan på Orust har modersmålsundervisning? 

– Modersmål och studiehandledning är en växande verksamhet i takt med att elever med annat modersmål blir allt fler i våra skolor. I Orust kommun är det just nu 120 elever i grundskolan som deltar i modersmålsundervisning på sammanlagt 15 språk. 75 elever som kommit tillSverige under senare tid får dessutom studiehandledning på sitt modersmål i olika skolämnen. 

Hur arbetar Orust med att utveckla undervisningen? 

– Vi arbetar för att utveckla det nödvändiga samarbetet mellan modersmålslärarna ochämneslärarna på kommunens skolor runt de gemensamma eleverna och deras lärande.Vi satsar på kompetensutveckling för varje lärare. Det sker t ex genom kollegialt lärande i arbetslaget, på studiedagar som idag, fortbildning via Skolverket eller högskolan. Lärande är ett livslångt projekt som behöver hållas levande för att utveckla en undervisning som möter dagens elever.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se