Orustmodellen läggs ned

Projektet Orustmodellen som skulle få ut arbetslösa och långtidssjukskrivna i arbetslivet ska läggas ned. Projektet bar sig inte ekonomiskt och…