Orusts och Tjörns befolkning allt äldre

De senaste decennierna har Orust och Tjörn gått från en befolkning med många unga och få äldre till få unga…