Östersjöalger klassade som ofarliga

I förra veckan upptäcktes alger på Västkusten och länsstyrelsen manade till skärpt uppmärksamhet vid bad. SMHI har i veckan analyserat…