Tarmbakterie orsak till dåligt vatten

Prover från vattnet vid Söskärs badplats visar att vattnet är otjänligt. Kommunen avråder besökare från att bada vid en badplats i Ödsmål då halten av E.coli-bakterier är hög.

Stenungsunds kommun gick på fredagen ut med information om att prover som tagits vid Söskärs badplats i Ödsmål visar att vattnet är otjänligt.

Efter kontroll av kvalitet på badvatten runt om i kommunen upptäcktes att vattnet i Söskärs bladplats är otjänligt. Linda Lundborg, miljöinspektör på Stenungsunds kommun, uppger att det finns höga halter av en tarmbakterien E.coli. 

– Vid analys testas vattnet på två olika bakterier, den ena är E.coli. I det här fallet var det den som man hittade höga halter av. Det behöver inte betyda att bakterien är farlig, men det är en indikation på att vattnet är påverkat. Man tar det säkra före det osäkra och det är därför man avråder folk från att bada.

E.coli är en tarmbakterie som kommer från avlopp eller djur. Finns det E.coli i vattnet kan det också finnas andra typer av bakterier, virus eller parasiter. Linda Lundborg kan inte svara på vad som är källan till de höga halterna.

– Det kan bero på ett utsläpp eller för att vattnet står stilla just nu så att det inte blandas runt, men vi vet inte det just nu.

Skyltar som informerar om detta ska finnas vid badplatsen och kommunen avråder från bad fram till att proverna visar att vattnet är tjänligt igen. Provsvaren på de nya testerna kommer i början av nästa vecka.

Alva Karlsson

Kajsa Lind