Över 12 000 utan ström

Ett omfattande strömavbrott drabbade i helgen Tjörn och Orust. Som mest var över 12 000 abonnenter drabbade.

Strömmen bröts på söndagsmorgonen och som mest var cirka 12 800 abonnenter drabbade.

– Två separata saker gjorde att strömavbrottet blev så omfattande. Normalt sett har vi två ledningar som matar ström till Tjörn, men nu var den ena redan ur drift på grund av ett reparationsarbete med ett äldre fel. När då den andra drabbades av ett fel slogs båda våra matningsvägar ut, säger Jonatan Björck, presschef på elleverantören Ellevio.

Företaget skickade under söndagen ut två arbetslag som jobbade parallellt med att försöka åtgärda det ”gamla” felet och att felsöka på den nya ledningen.

– Vi började leta fel på sträckan som är på ungefär 1,5 mil, och förstod ganska snart att det skulle ta lång tid. Vi beställde en helikopter som efter ett tag hittade ett fel. Jag vet inte exakt vad det är som har hänt, men man såg brännskador på en stolpe där el passerat på ett sätt som inte är meningen och orsakat kortslutning.

Hade ni kunnat ha ytterligare reserver för att undvika detta?

– Inte till så många kunder. Till ett villakvarter eller så kan man möjligtvis ordna det. Men här handlade det om nästan 13 000 abonnenter och vi har inga reservkraftverk som kan producera så mycket el, säger Jonatan Björck.

Efter att ha arbetat med att försöka lösa felen på båda ledningarna insåg man att det skulle gå fortast att koppla förbi det gamla felet med en provisorisk ledning. Under måndagen fortsätter arbetet med att åtgärda båda felen.

Flest drabbade fanns på Tjörn där det också tog längst tid att få tillbaka strömmen, och butiker på ön fick hålla stängt eftersom kassasystem och annat slutade fungera.

– Som kund kan man alltid vända sig till vår skadeståndsavdelning och ta en diskussion, men det handlar framförallt om privatpersoner – för näringsidkare gäller ju lite andra regler och där blir det normalt sett ett försäkringsärende. Som privatperson utgår automatisk ersättning om strömavbrottet varat mer än tolv timmar, vilket det inte gjorde här. Däremot kan man ansöka om ersättning om man anser att det uppstått sakskador till följd av avbrottet.

Enligt leverantören Ellevio ska alla abonnenter ha fått tillbaka strömmen på söndagseftermiddagen, och på måndagen rapporteras inga störningar.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se