Resecentrum i Stenungsund. Arkivfoto.

Över 70 zoner ska bli tre i kollektivtrafiken

Idag finns det över 70 olika zoner inom kollektivtrafiken. Men nu vill politikerna göra biljettsystemet enklare och minska till bara tre zoner. I Stenungsund innebär det att det blir ett enhetligt pris för att resa i hela kommunen.

I tisdags beslutade Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd om att gå vidare med ett förslag som innebär att dagens över 70 zoner inom kollektivtrafiken i Västra Götaland och kranskommunen Kungsbacka i Halland ska blir tre.

– Det innebär en enorm förenkling för resenärer. Idag upplever många som ska resa över zongränserna att det är komplicerat att att förstå vad man ska köpa för biljett. Det blir en hög tröskel för att våga åka kollektivt när man känner rädsla, oro eller att det är svårt, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Det är Västtrafik som på uppdrag av regionen arbetat fram förslaget. I Stenungsunds kommun innebär förändringen att hela kommunen blir en enda zon, idag finns även en tätortszon utöver kommunzonen. Stenungsunds kommun bildar tillsammans med Tjörn, Orust och majoriteten av kommunerna utanför Göteborg samt dess kranskommuner en gemensam zon.

Det nya systemet innebär att de längre resorna mellan olika zoner kommer att bli något billigare jämfört med idag medan de kortare resorna blir något dyrare.

– Risken att de kortare resorna minskar finns allt men det var därför vi landade i förslaget med tre zoner, istället för en enda stor som egentligen vore det optimala. Men det föll på att det blir för dyrt med de korta resorna, säger Ulrika Frick och menar att det inte vore rimligt att en resa mellan Brunnsparken och Centralstationen och Strömstad och Vänersborg skulle kosta lika mycket.

Förslaget ska nu ut på remiss till alla kommuner i länet och först till våren väntas det tas beslut i regionfullmäktige. Om förslaget går igenom kommer det införas två år efter fattat beslut, det vill säga någon gång under 2020.

Emma Hellström

redaktion@lokaltidningensto.se

Så blir zonerna

Zon A: Göteborg, Mölndal och Partille

Zon B: Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Ale, Härryda och Öckerö.

Zon C: Stenungsund, Tjörn, Orust samt resterande kommuner i länet.

Relaterade artiklar
Fler artiklar