Övergödningen minskar i fjordarna

Övergödningen minskar i fjordsystemen innanför Orust och Tjörn och vattenkvalitén blir allt bättre inom 8 fjordars område. Detta tack vare…