Överklagningar förgäves – ”Tillbaka på ruta noll”

Det blir ingen dom i den segslitna tvisten om en bostadsfastighet i Rönnängs hamnområde i dagsläget. De överklagningar som gjorts…