Översyn av alla småbåtshamnar

En utredning om platsbehov och planer för småbåtshamnarna på Tjörn ska göras av Hamnstyrelsen i kommunen. För ett par år…