P-avgifter för hundratals kommunanställda?

Kommer uppemot 500 kommunanställda i Stenungsund att tvingas betala 1 800 kronor per år till arbetsgivaren för att parkera bilen på kommunens p-platser? Mycket talar för att gratisparkeringen kan vara över vid årsskiftet 2017-2018.

Det är personalavdelningen som lämnat ett förslag till kommunens personal- och ekonomiutskott att avgiftsbelägga all personalparkering om drygt ett år. Personalavdelningen hävdar att fri tjänsteparkering i grunden är en skattepliktig förmån som enligt skattemyndighetens bestämmelser ska värderas utifrån att marknadsvärde.

Då har personalavdelningen bedömt att parkeringarna bakom kommunhuset och vid CW Borgs väg har ett marknadsvärde och nu föreslås alltså att varje anställd i kommunen som jobbar i kommunhuset ska betala 150 kronor per månad för att parkera bilen. I dag är parkeringen gratis och alla anställda får hämta ut ett årskort. I dagsläget finns 471 parkeringstillstånd utfärdade för kommunhusets personalparkeringar trots att det bara är cirka 220 personer som jobbar i huset. Jämförelsen 150 kr per månad är gjord med kostnaden för att parkera på Stenungstorg.

Grannkommunerna har olika regelverk. På Tjörn och i Lilla Edet är personalparkeringen helt avgiftsfri och där bedömer man – i motsats till Stenungsund – att det inte finns något marknadsvärde på p-platserna.

I Uddevalla är parkeringen vid kommunhuset gratis eftersom det inte ligger i centrum men inne i centrala Uddevalla får anställda vid verksamheter som är belägna där betala hela 360 kronor per månad för p-platserna.

Stenungsund tror att antalet utfärdade p-tillstånd kommer att sjuka dramatiskt om avgifter tas ut. En uppskattning är att det handlar om mellan 100 och 300 tillstånd vid bägge parkeringarna. Orsakerna är flera enligt kommunens uppfattning.

* Många anställda kommer istället att välja buss eller tåg för jobbresor.

* Många av dagens p-kort är ersättningskort för borttappade och förstörda kort. Med avgifter behöver en anställd inte betala en gång till eftersom korten finns registrerade med avgift.

* Många anställda som har jobb i andra delar av kommunen betalar inga avgifter vid kommunhuset. De är där bara enstaka timmar per vecka. Vid CW Borgs väg kan man parkera upp till tre timmar utan tillstånd.

P-tillstånden ska endast gälla dagtid och intäkten beräknas bli cirka 270 000 kronor per år. Man påpekar också att risken med avgifter vid kommunens p-platser är att Stenungsund ses som en mindre attraktiv arbetsgivare. En obesvarad fråga är hur man hanterar anställda som använder egen bil mycket i tjänsten.

På måndag ska kommunens personal- och ekonomiutskott ta en första ställning till p-avgifterna.

Lasse Andrée

0303-728228

redaktion@lokaltidningensto.se