På väg mot ett skarpare sinne

Somliga finner Gud. Jag har funnit hopp. Långt borta i fjärran syns ett, visserligen litet, ljus. Långt där borta anas…