Pengatvist kan försena vägprojekt

En tvist om vem som ska betala vad för en ombyggnad av den trafikfarliga vägkorsningen på länsväg 169 vid Gamla…