Per leder örnspaningar

”Bohuslän är snart det enda landskapet utan häckande havsörnar” Per Undeland är engagerad ornitolog i Tjörns naturskyddsförening. Den 14 januari ska han leda årets örnskådning i området och hoppas på kallare väder.

– Nu är det ju öppet vatten överallt och örnar rör sig över stora områden och behöver inte alls söka isfria vatten just här, konstaterar han.

Klockan 10 blir det samling på parkeringen vid Sundsby säteri.

– Vi är väldigt beroende av vädret, säger Per. Ett år hade vi fint väder, lagom kallt och ingen vind och då kom det 75 personer. Ett annat är hade det blåst orkan dagen innan och då kom tio.

Båda örnarna och örnskådarna är alltså beroende av de yttre förutsättningarna.

En annan observation som örntursdeltagarna brukar göra är salskrake.

– Men också den brukar följa isläggningen och finnas i öppet vatten utanför iskanten, berättar Per.

Det finns fortfarande inga säkra häckningar av havsörn rapporterade i Bohuslän. Men i övriga Sverige finns det häckande havsörn i alla landskap utom två, Härjedalen och Bohuslän.

– Det finns rapporterade häckningar i Vänern som börjar närma sig tio stycken. Varför de inte kommer hit och bygger bo, lägger ägg och föder upp ungar är något av en gåta.

Annars har rovfåglarna under en följd av år återhämtat sig sedan spridningen av jordbruksgifter avbröts.

– Nu är det boplatserna som skulle behöva skyddas, konstaterar Per Undeland. Skogen växer till sig och börjar dölja klippbranterna som många arter är beroende av.

En annan sak som oroar honom är minskat användande av den statliga Artportalen dit skyddsvärda arter kan rapporteras.

– Många väljer att sitta på sina uppgifter och inte rapportera till Artportalen.

Det gör att statliga myndigheter, till exempel skogsstyrelsen inte kan se skyddsvärda biotoper och att avverkning kan ske som stör fåglarna.

– Jag efterlyser större öppenhet som jag tycker tjänar fåglarna bättre än hemlighetsmakeri. Men det finns andra åsikter i den diskussionen. Det gäller att lägga resurserna på rätt ställe.

Per sitter i den nationella rapporteringskommittén som följer trenderna i naturen.

Ingemar Hammarström

0303 72 82 15

Relaterade artiklar
Fler artiklar