Piren på Gullholmen ska nu renoveras. Hållplatsen har varit stängd eftersom den var underdimensionerad för nuvarande båttrafik. Foto Erika Olofsson

Piren vid Gullholmsbaden byggs om

Nu ser det ut att bli en ombyggnad av piren vid Gullholmsbaden. Piren har varit stängd som hållplats sedan februari.

Gullholmen har två hållplatser för färjans resenärer. Den vid Gullholmsbaden har varit stängd i snart ett år. Det visade sig att piren var i dåligt skick och kraftigt underdimensionerad för färjetrafiken. Platsen för att angöra med färjan är dåligt anpassad till de svåra vind och strömförhållanden som kan finnas på Gullholmen. Kommun, Västtrafik och Käringötrafiken beslöt att det var bäst att hållplatsen tillfälligt stängdes i väntan på reparation.

Läs mer: Gullholmenbor vill ha piren

Sedan dess har kommunens tjänstemän vid förvaltningsområde samhällsutveckling försökt finna en lösning. Ett förslag var att sälja bryggan till bokfört värde under förutsättning att ett arrendeavtal tecknades för den nya bryggan med trafikoperatören, Käringötrafiken. Käringötrafiken ställde sig positiva till att investera i den nya bryggan och förhandlingar inleddes mellan kommun, Västtrafik och Käringötrafiken. Någon lösning som var ekonomisk hållbar lösning visade sig vara svår att finna.

Nya förutsättningar med ett beviljat statsstöd om 2,5 miljoner kronor, ledde till att det sedan ansågs mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att själva göra investeringen. Trafikverket har fastställt ett stöd som innebär att hälften av investeringskostnaden, maximalt 2,5 miljoner kronor, men då måste kommunen själva göra investeringen.

Denna lösning anses bäst för kommunen. Kommunen står själv för investeringen för byggnationen av bryggan. Totalt beräknas det kosta sex miljoner kronor att planera och bygga om piren vid Gullholmsbaden. Planen är, om kommunfullmäktige väljer att säga ja till investeringen, att piren på Gullholmen kommer byggas om under kommande år.

Erika Olofsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar