Planer för södra Höviksnäs ut på samråd

Kommunen vill utveckla södra Höviksnäs. Nu är planförslaget ute på samråd. Tjörn har en hög inflyttning vilket även Höviksnäs märkt…