Planer på hotellbodar på Dyrön stoppas av länsstyrelsen

Förr livnärde sig Dyröborna på fisket – i dag får de inkomster från turismen. Men nu sätter länsstyrelsen käppar i…