Plankorsningar åtgärdas men bropengar saknas

Trafikverket har målsättningen att alla plankorsningar i Stenungsund ska vara åtgärdade med dagens regelkrav senast 2026. Däremot måste det fram…