Plus för kultur och fritid

Kultur och fritidsverksamheten på Tjörn redovisar ett plus på 2,1 miljoner kronor gentemot budget vid avstämningen den sista augusti. Anledningen…