Polisen: ”DNA-märk era båtmotorer!”

Trots att man generellt sett fått en minskning av båtmotorstölderna i Västsverige finns fortfarande alltför många kommuner som har en…