Från den 1 februari till 30 april tar polisen i Stenungsund emot vapen och ammunition under vapenamnestin. Foto: Arkivfoton

Polisen tar emot illegala vapen anonymt

Från den första februari och tre månader framåt går det att lämna in skjutvapen och ammunition till polisen utan att straffas för innehav. Även i receptionen i Stenungsund kommer det gå att lämna in vapen.

Det är den fjärde vapenamnestin som genomförs i Sverige och den senaste var 2013. Polisstationen i Stenungsund är ett att ställena i landet där det går att lämna in vapen och ammunition under amnestin under de vanliga öppettiderna från den 1 februari till den 30 april.

– Det är i första hand för att få bort illegala vapen från marknaden så att de inte ska användas i kriminellt syfte, säger Gith Thedvall, kommunikatör hos polisen och ansvarig för kommunikationen kring vapenamnestin i Västsverige.

Under perioden går det att lämna in skjutvapen och ammunition helt anonymt och utan att få frågor om innehavet. Då kan heller inte personen som haft vapnet straffas.

– Däremot vill vi veta om man lämnar in licenspliktiga vapen under den här perioden, de lämnas in precis som vanligt. Vi får också in vapen från dödsbo och vi tar emot alla typer av skjutvapen och ammunition. Men däremot gäller amnestin inte för sprängämnen. Det har talats en del om handgranater på senaste tiden och de tar vi alltså inte emot.

Kommer ni verkligen åt de illegala vapnen under amnestin?

– Det är svårt att säga. Till viss del gör vi det, men inte helt och hållet. Vi jobbar aktivt i utsatta områden där vi informerar om att det är möjligt att lämna in vapen anonymt och försöker få in illegala vapen men det är svårt.

Viktigt att tänka på när man lämnar in skjutvapen till polisen är vapnet ska vara oladdat och att man ska vara diskret när man transporterar det till polisstationen.

– Vi önskar att folk ringer först och talar om att de tänker komma. När folk kommer så ska de inte skylta med vapnet utan försöka slå in dem i något så att de inte väcker uppmärksamhet, säger Håkan Johansson, stationsbefäl på polisen i Södra Fyrbodal.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se

Fakta vapenamnestier:

Det har genomförts tre tidsbegränsade vapenamnestier i Sverige tidigare. Då lämnades det in:

1993: 17 700 vapen/16 ton ammunition

2007: 13 835 vapen/14 ton ammunition

2013: 15 132 vapen/36 ton ammunition

Källa: Polisen

Relaterade artiklar
Fler artiklar