”Politiken måste bli mer attraktiv”

”Politiken måste bli mer attraktiv så att också många yngre vill engagera sig. Sedan måste man vara överens i familjen…