Populärt besöka STO – antalet gästnätter ökar

Svensken väljer att semestra hemma och då är STO-regionen ett populärt resmål. Antalet gästnätter har ökat 9,1 procent i Stenungsund…