Privat äldreboende på förslag

Ska Hasselhöjdens nya omsorgsboende drivas i privat regi? Den frågan kan nu bli föremål för en politisk tvist i Stenungsund…