Privat förskola klar i Långekärr

Det blir en förskola i privat regi i Långekärr på nordvästra Tjörn men en grundskola kan starta först hösten 2017. Den privata förskolan får mellan 20 och 25 barn.

Det här berättar i dag Daniel Eilhoff i den friskoleförening som jobbar med att ersätta den kommunala skola och förskola som ska läggas ned vid årsskiftet.

– Vi har fått en mycket bra respons på vår satsning på förskola och vi har vad jag i dagsläget känner till drygt 25 barn redan inskrivna och ytterligare ett antal ska svara inom kort. Vi har också personal som ska anställas så här ser det ljust ut.

Han konstaterar att vad gäller grundskolan har föreningen nu stöd av ekonomisk och juridisk expertis från friskolornas Riksförbund som hjälper föreningen att gå vidare för att kunna starta en friskola i Långekärr.

– Någon start blir det inte före hösten 2017, konstaterar Daniel Eilhoff. Men vi känner ett stöd från riksorganisationen i den här viktiga frågan.

– Sedan blir det lite avgörande nu hur man hanterar eleverna under halvåret efter nedläggningen. Vi har många barn som fortfarande inte förstår varför deras skola ska läggas ned och vi föräldrar är givetvis också oroade över hur det ska gå att byta skola efter jul.

Han berättar att kommunen hittills har sagt att man ska flytta eleverna till Kållekärrs skola tillsammans med personalen för att få en så bra övergång som möjligt under kommande vårtermin.

– Nu får vi se den närmaste tiden hur det kommer att bli det vill säga om kommunen lever upp till sina löften. Vi kan ju se att klasserna i Kållekärrs skola är i vissa fall mycket stora och det är naturligtvis viktigt att barnen från Långekärr på ett bra sätt kommer in i en ny skola. Det visar sig den närmaste tiden hur man löser det hela.

Lasse Andrée

0303-738228

redaktion@lokaltidningensto.se