Tomas Nyberg och Anna Sandberg arrangerar tre trygghetsvandringar, en i Svanesund, en i Ellös och en i Henån, med syfte att diskutera trygga och otrygga platser.

Promenader för ett tryggare Orust

Vad är tryggt i Henån och vad upplevs som otryggt i Svanesund. Det vill Orust kommun nu får reda på genom trygghetsvandringar.

Anna Sandberg, folkhälsostrateg i kommunen arrangerar vandringarna tillsammans med kollegan Tomas Nyberg. Det är första gången Orust satsar på denna typ av aktivitet, där kommuninnevånare tillsammans med polis och representanter från kommunförvaltningen gemensamt ser över vad som kan göras bättre i kommunens samhällen.

Vad är det för vandringar ni planerar?

– Det blir tre olika trygghetsvandringar, en i Henån, en i Ellös och en i Svanesund. Vandringarna är öppna för alla men kanske framförallt för de människor som bor i det samhälle vi vandrar i. Jag kommer gå med som kommunrepresentant, med på vandringen är även kommunpolis Ulf Darell. Den första promenaden är i Henån den 7 november, dagen efter går vi i Svanesund och veckan efter i Ellös

Vad kommer det sig att ni arrangerar trygghetsvandringar?

– Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust, till invånarna under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter inom de områden invånarna upplever att det finns problem.

Vad gör ni under promenaden?

– Tanken är att vi ska ta upp de områden som innevånarna tycker är trygga och belysa de områden som känns otrygga. Orust är en trygg kommun att bo i, men det finns kommuninnevånare som kan uppleva otrygghet vid övergångsställen och trottoarer. Målet är att alla i kommunen ska känna sig trygga, därför är det viktigt att ta fram platser som behöver åtgärdas. Det kan leda till att vi tar fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.  

Behövs verkligen en trygghetsvandring?

Vandringarna är ett sätt att identifiera platser som upplevs som särskilt utsatta och otrygga. Vi ska absolut inte bara lyfta upp det som känns otryggt, men det är även viktigt att uppmärksamma de platser som upplevs som trygga och trivsamma. Det kan handla om belysning, vacker grönska, välbehållna gångbanor, papperskorgar och parkbänkar.

Vad händer med den information ni samlar in?

– Det ska sammanställas och sedan lämnas till politikerna. Är det något som vi anser måste åtgärdas är det ett politiskt beslut som måste till.

Erika Olofsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar