Protest mot ändrade arbetstider

Runt 150 undersköterskor visade sitt missnöje mot ändrade arbetstider. Tio timmar per natt istället för nio, det kräver nattpersonalen vid…