Prövar nya grepp för att få fart på läsandet

Läsandet bland unga har sjunkit kraftigt, och många brottas med hur man ska vända trenden. På Tjörn testar man just nu att ta bibblan till kapprummet på alla kommunens förskolor.

Det är hämtningsdags på förskolan Solgläntan. Hjalmar, 4 år, springer vant fram till väggen med illgröna gympapåsar på avdelningen Fyren. I varje påse finns fem barnböcker, och ovanför dem sitter en liten lapp som talar om vilka böcker de innehåller.

– Jag tycker om Pettsson, den är bra! säger Hjalmar medan mamma Sanna Korneliusson fyller i en liten lista på väggen där man skriver upp datum och vilken bokpåse man tar med sig hem.

I famnen har hon Hjalmars lillebror Ture, 1,5 år, som går på avdelningen Holmen strax intill. Även där hänger påsar med böcker, anpassade efter de lite mindre barnen som går på den avdelningen.

– Vi har lånat hem alla påsarna och är inne på andra omgången nu. Det är så smidigt att kunna låna hem i samband med hämtningen. När jag var föräldraledig var vi på biblioteket och lånade böcker varje fredag, men nu när man arbetar är det svårare att få tiden att räcka till. Kapprumsbiblioteket är otroligt uppskattat, säger Sanna Korneliusson.

Kapprumsbiblioteken bygger på den enkla idén att ta böckerna till barnen istället för tvärtom. Solgläntan var först ut med att testa det hela, men nu finns det på alla kommunens förskolor.

– Alla har inte tiden eller vanan att regelbundet besöka ett bibliotek, men om en påse ändå hänger där när man hämtar så blir böckerna mer lättillgängliga för alla. Påsarna är nästan alltid utlånade så det verkar ha fallit väl ut och vi har fått mycket positiv respons från föräldrar, säger barnboksbibliotekarien Frida Kvarnström som är ansvarig för projektet tillsammans med kollegan Maria Eliasson.

Ungas läsande har minskat stadigt de senaste åren. Årets rapport från Statens medieråd, där svenska folkets medievanor undersöks, fick många att oroa sig över och debattera läsandets framtid. Den visade bland annat att bara elva procent av Sveriges 18-åringar läser böcker eller tidningar dagligen.Daglig läsning bland unga är vanligast i åldern 2-4 år (då i form av högläsning) för att sedan avta med stigande ålder ända upp till 18-årsåldern. Andelen som aldrig läser på sin fritid har ökat i alla åldersgrupper de senaste åren.

Frida Kvarnström tror att det är viktigt att börja i tidig ålder för att väcka läslusten hos barn.

– Att bli läst för och sedan börja läsa själv är så stimulerande och viktigt för språkutvecklingen. Läsningen konkurrerar ju med mycket annat idag, i form av surfplattor och så. Men att ta sig den stunden att sitta och läsa med sitt barn ger så mycket.

Hon får medhåll av Sanna Korneliusson som läser varje dag för sina två söner.

– Dels är det mysigt naturligtvis, men jag tror också att man kan hjälpa dem till ett större ordförråd genom att börja läsa tidigt. Därför har vi valt att läsa mycket för dem och det har inspirerat till många härliga samtal som kanske inte kommit igång annars.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Läsandet sjunker bland unga

24 procent av 0-1-åringar får tidningar eller böcker lästa för sig varje dag. 2012 var den siffran 41 procent.

Bland 2-4-åringar är läsandet högst, men även där har det sjunkit. Idag är det 49 procent som får böcker eller tidningar lästa för sig dagligen. År 2012 var det 59 procent.

Bland 14-18-åringar är det bara ungefär var tionde som uppger att de läser varje dag. Då är både tidningar och böcker inräknade. År 2012 var det ungefär var femte som läste dagligen. Andelen som aldrig läser har också stigit under samma period.

Källa: Statens medieråd: Ungar och medier samt Småungar och medier 2019.