Räddningstjänsten ska vara snabbare på plats vid olyckor, efter ny omorganisationen. Bilden är från en övning. FOTO: Kristian Johansson

Räddningstjänst bemannar dygnet runt

Är olyckan framme ska räddningstjänsten rycka ut inom 90 sekunder, även på kvällar och helger. Nu får Stenungsund och Tjörn bemanning dygnet runt, året om.

Det hela är resultatet av en omorganisation inom Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (Sbrf), där Stenungsund och Tjörn ingår, som sjösattes i måndags den 8 januari.

– Det här innebär att alla våra stationer får en kraftigt kortad responstid så att vi snabbare kan ge hjälp till medborgarna i en nödsituation, säger Johanna Nyberg som är kommunikatör på Sbrf.

Tidigare har både Tjörn och Stenungsunds stationer haft bemanning på stationerna dagtid, men på sena kvällar och helger har bemanningen bestått av så kallad räddningspersonal i beredskap där personalen har jour i hemmet eller på jobbet och ska vara beredd att rycka ut på larm. Vid dessa tider har man haft en så kallad responstid, alltså den tid som det får gå från larm till att en styrka har lämnat stationen, på fem minuter.

Nu får både Stenungsund och Tjörn istället stationer som är bemannade dygnet runt, året runt. I Stenungsund handlar det om en styrkeledare och en brandman och på Tjörn om en styrkeledare som alltid ska kunna åka på 90 sekunder. Utöver det kompletterar man som tidigare med räddningspersonal i beredskap. Detta gör att man nu istället får en responstid på 90 sekunder.

– Det gör stor skillnad, tidsaspekten är ofta avgörande. Idag har vi många larm utöver de typiska brandförloppen. Vi åker exempelvis på hjärtstopp i väntan på ambulans, och på drunkningstillbud. Det finns flera larm som verkligen är tidskritiska och där snabbare utryckning innebär mindre lidande och mindre kostnader för både samhället och den drabbade.

Omorganisationen har inneburit åtta nyanställningar samt en hel del omflyttningar inom förbundet, där förutom Tjörn och Stenungsund även Lilla Edet ingår. Några extra pengar har inte skjutits till för det här, berättar Johanna Nyberg.

– Den här satsningen har gjorts inom förra årets budgetram. Vi arbetar mycket med att effektivisera, att anpassa storleken på styrkan som skickas efter typ av larm och med att se till att den styrka som är närmast åker på larm oavsett vilken kommun de tillhör.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar