Räddningstjänsten riskerar vite för brister i arbetsmiljön

I en undersökning har det framkommit att det finns brister i den psykosociala arbetsmiljön inom Södra Bohusläns räddningstjänstförbund. Nu riskerar…