Regionen: Peaken kommer om fyra-fem veckor

”Pengar ska inte vara ett hinder för att minska smittspridningen”. Det var beskedet från Västra Götalandsregionen under en pressträff på fredagen. Samtidigt ser man att regionen är i början av den uppåtgående kurvan.

I Västra Götalandsregionen finns i dag 457 bekräftade fall av covid-19.

– Drygt 60 procent av dessa har diagnostiserats i Göteborgsområdet. Och vi ser även en fortsatt ökning i övriga regionen. Allt fler ligger inne på sjukhus och de har blivit smittade i Sverige så vi ser en samhällsspridning i hela regionen, säger Thomas Wahlberg, chef på smittskyddet i Västra Götaland.

Ökningen av antalet nya fall är 25-30 senaste veckan.

Under en pressträffen på fredagen berättade smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg att allt fler äldre har diagnostiserats med sjukdomen de senaste dagarna. Man har även ett tiotal sjuka på äldreboendena i regionen.

Thomas Wahlberg fortsätter att uppmana alla att stanna hemma vid minsta symptom.

– Det är viktigt att vi fortsätter med allt vi kan för att dämpa spridningstakten för att skydda de utsatta grupperna, våra äldre och andra personer med underliggande riskfaktorer.

Långsam ökning

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i VG-regionen, uppgav att det på fredagsmorgonen vårdades 94 patienter på infektionsklinikerna varav 40 fick intensivvård.

– Vi ser en långsam ökning. Men vi ser att vi är i början av den uppåtgående trenden i kurvan och vi vet inte när peaken kommer. Det kan ske om fyra till fem veckor, säger hon.

Just nu håller regionen på att skapa förutsättningar för att alla ska ha tillgång till skyddsmaterial och vill betona att ingen ska vara utsatt för smitta utan att ha rätt skyddsutrustning. Man väntar även på en leverans från utlandet men arbetar även för att få igång en inhemsk produktion

Man jobbar också med att säkra tillgång till intensivvårdsplatser den dag de man har i dag blir belagda.

Gör sitt yttersta

VG-regionens ordförande Johnny Magnusson (M) säger att regionen kommer att stå väl rustade när krisen förvärras.

– Det är inte så mycket man kan lova i dessa tider av osäkerhet men en sak kan jag lova och det är att våra medarbetare inom sjukvården, kollektivtrafiken och andra verksamheter gör sitt yttersta och kommer att stå väl rustade när krisen förvärras, vilket den med all säkerhet kommer att göra.

Kollektivtrafiken har dragits med vissa begränsningar, men de ska inte bero på ekonomi enligt Johnny Magnusson, utan handla om att man har en brist på förare. Han säger att regionen har fått ägargarantier på 700 miljoner konor, som ska täcka för bland annat uteblivna biljettintäkter.

När det gäller planerade sparkrav inom vården kommer de att läggas åt sidan nu under krisen.

– All tillgänglig vårdpersonal ska också utnyttjas och få en uthållighet. Tidigare lagda sparkrav läggs åt sidan och vi får fånga upp alla ekonomiska bekymmer när vi är igenom den värsta krisen.

Oro över arbetsmarknaden

Helen Eliasson (S), vice ordförande i regionstyrelsen, sa att det inte kommer att saknas pengar och resurser i det rådande läget.

– Staten var väldigt tydlig i går om att de ska ta alla eventuella kostnader i samband med pandemin.

De 15 miljarder kronor som regeringen presenterade på torsdagen och av vilka regionen kommer att få en del av underlättar det arbetet som hon ser att regionen står inför. Hon sa att ett viktigt besked från staten är att pengar inte ska stå i vägen för att förhindra smittspridningen.

Läs mer: STO får 88 miljoner i krisstöd

Även arbetsmarknaden är under ett hårt tryck. Under mars månad varslades 36 000 personer i Sverige och 60 00 i Västra Götaland.

– Vi är väldigt oroliga över hur arbetsmarknaden ser ut med varsel som kommer löpande. Många har drabbats hårt av krisen och många invånare är osäkra på vilken tid vi går emot, säger Helen Eliasson.

Inget krislägesavtal i sikte

Samtidigt som VG-regionen har fokus på pandemin försöker man få samhället att fungera så skapligt det går.

– Vi har alla ett jätteansvar att göra det yttersta, alla måste göra uppoffringar för att skydda de mest utsatta, de äldre, de sköra och riskgruppen. Följ rekommendationerna från myndigheterna.

Under frågestunden fick Johnny Magnusson frågan om VG-regionen inte skulle göra som region Stockholm och aktivera krislägesavtal som innebär att man kan låta vårdpersonal gå upp i arbetstid under en kortare tid och få mer i lön.

– Vi har ingen anledning att göra sådana våldsamheter. Vi har ingen överbelastad personal eller nedtyngda avdelningar utan vi har gott om resurser. Att då ta till våldsamheter ser vi inte någon anledning till.

Karina Hansson

karina.hansson@lokaltidningensto.se