Regionen rustar för fler patienter

En ökad samhällsspridning av covid-19, där smittan inte kan härledas till var man varit eller vem man träffat, noteras nu även i Västra Götalandsregionen. Ett ökat inflöde av patienter väntas de närmsta dagarna och veckorna.

Under fredagsförmiddagen hölls en pressträff med olika representanter från Västra Götalandsregionen.

Där framkom att 207 bekräftade fall av covid-19 har bekräftats i regionen, varav de allra flesta i Göteborgsområdet. Just nu vårdas 29 inneliggande patienter, varav tio kräver intensivvård.

– Men vi har den senaste veckan även kunnat konstatera en ökad samhällsspridning, där man inte kunnat förklara hur man smittats utifrån var man varit eller vem man träffat, sa smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, som även befarar ett stort mörkertal av smittade.

Läs mer: Regionen går upp i stabsläge

– Man får i sammanhanget inte glömma att de allra flesta får lindriga symptom. Men det är nu samtidigt jätteviktigt att försöka begränsa och minska hastigheten på smittan för att minska belastningen på sjukvården och skydda sårbara grupper, som våra äldre.

Detta genom att exempelvis inte besöka exempelvis äldreboenden, betonade Thomas Wahlgren.

– Men det är också viktigt att äldre personer nu själva minskar sina sociala kontakter för att inte smittas. Sedan gäller förstås som tidigare för alla att tvätta händerna ofta och stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, redogjorde under pressträffen därefter hur regionen riggar för ett ökat inflöde av patienter de närmsta dagarna och veckorna.

Detta bland annat genom tät kontakt med primärvården och de olika sjukhusen i regionen som förbereder sig för att kunna öppna upp befintliga salar och göra om exempelvis operationssalar till intensivvårdsavdelningar.

– Vi har även hemställt till Försvarsmakten att så fort som möjligt kunna upprätta ett fältsjukhus med 20 intensivvårdsplatser. Vi hoppas på ett formellt beslut från Socialstyrelsen redan senare under fredagen för att i sådana fall kunna dra igång och ha ett sådant på plats vid Östra sjukhuset om 5-7 dagar, sa Ann Söderström.

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens vice ordförande, berättade i sin tur om hur man nu arbetar tillsammans med Västtrafik för att kollektivtrafiken ska fungera framåt.

– Vi kommer inte att ställa in turer för att glesa ut. Däremot kan vi på grund av personalläget bli tvungna att ställa in trafik om lägesbilden förändras och fler blir sjuka, sa han bland annat.

– Vi jobbar även framåt för att stötta näringslivet, bland annat genom att vi anslagit extramedel via Almi. Men det kommer inte räcka långt, så vi hoppas förstås att regeringen här också kommer att gå in och hjälpa till och stötta med mer pengar.

På frågan om när vi kan förvänta oss ett större utbrott i Västra Götalandsregionen svarade Ann Söderström att det är omöjligt att veta.

– Men vi sneglar förstås mot Stockholm, som just nu är den värst drabbade regionen i landet. Min gissning är att även vi som storstadsregion ligger en eller ett par dagar efter dem.

Camilla Moestedt